Gelibolu 2. Kolordu Saymanlık Müdürlüğü
Müdür V. : Arif ÇELİK
Fax         : (286) 566 10 32
Telefon : (286) 566 10 32


Çömü 18 Mart Üni. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür   : Soner AYBARS
Fax         : (286) 218 00 38
Telefon : (286) 218 00 18 – (1062)