Personel Müdürlüğü
Müdür: Osman ÇİTGEZ
Fax: (286) 217 54 89
Telefon: (286) 216 01 13
Servis Telefonları: (286) 217 11 68 (1305…..1310)
Adres: Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. Arıburnu Sok. No:42 17100 /Çanakkale

Muhasebe Müdürlüğü
Müdür: Akile EKİCİ
Fax: (286) 212 05 97
Telefon: (286) 217 39 97
Servis Telefonları: (286) 217 11 68 (1104…..1113)
Adres: Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. Arıburnu Sok. No:42 17100 /Çanakkale

Muhakemat Müdürlüğü
Müdür: Taçver KARASUİL
Fax: (286) 213 45 84
Telefon: (286) 213 70 92 – (286) 213 70 93 – (286) 213 70 94
Adres: İsmetpaşa Mah. Doruk Sok. No:7  17100 /Çanakkale

Gelir Müdürlüğü
Müdür V. : Hakan GÖKSOY
Fax: (286) 217 49 09
Telefon: (286) 217 60 21
Servis Telefonları: (286) 217 11 68 (3001….3013 )
Adres: Barbaros Mah. Troya Cad. Hasan Çubuklu Evleri No:131/2 17100 /Çanakkale

Vergi Dairesi Müdürlüğü
Müdür
: Mutlu ARSLAN
Fax: (286) 217 60 12 – (286) 217 20 29(MTV)
Telefon: (286) 217 89 20 – (286) 212 15 69
Adres: Barbaros Mah. Troya Cad. Yeşilırmak Sok. No:44/A 17100 /Çanakkale

Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü
Adres: İsmetpaşa Mah. Doruk Sok. No:7 17100 /Çanakkale