Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal Satış İlanı