Gelibolu 2. Kolordu Saymanlık Müdürlüğü
Müdür V. : Arif ÇELİK
Fax         : (286) 566 10 32
Telefon : (286) 566 10 32


Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür   : Akile EKİCİ
Fax         : (286) 212 18 40
Telefon : (286) 212 52 33


Çömü 18 Mart Üni. Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü
Müdür   : Soner AYBARS
Fax         : (286) 218 00 38
Telefon : (286) 218 00 18 – (1062)